İstanbul, Türkiye'de Rinoplasti (burun estetiği)

Türkiye’de rinoplasti (burun estetiği), burnu yeniden şekillendiren, solunum fonksiyonunu ve estetiği tek bir operasyonda geri kazandıran en gerekli kozmetik cerrahi prosedürdür. Bu ameliyat nazal septum deviasyonu, geniş burun delikleri, geniş sırt ve uç deformitesi gibi sorunları düzeltmek için yapılır.

Rinoplasti Nedir?

Yüzümüzün özelliklerini en çok etkileyen unsurlardan biri olan burun, şaşırtıcı olmayan bir şekilde, şeklini ve boyutunu değiştirmek için en sık müdahaleye maruz kalan vücut parçalarından biridir. Burnun çeşitli profillerini düzeltmek için en çok kullanılan operasyon, mükemmel sonuçlara yol açabilen ağrısız bir operasyon olan rinoplastidir. Bu operasyon hem estetik iyileştirmeler elde etmek hem de nefes almayı engelleyen engeller gibi daha somut sorunları çözmek için gerçekleştirilir.

İstanbul’da burun estetiği Prof Clinic’te sıklıkla ve uzman cerrahların müdahalesi ile gerçekleştirilmektedir. Güvenli ve güvenilir bir operasyon olmasına rağmen hastanın yüzünü ilgilendirdiği için çok dikkat gerektirir. Herhangi bir yanlışlık kişinin estetiğini tehlikeye atma riski taşır, bu nedenle bu tür bir müdahaleyi gerçekleştirirken maksimum yetkinlik gereklidir.

Rinoplasti Ne Zaman Yapılmalı?

Rinoplasti temel olarak iki nedenle gerçekleştirilir: Birincisi estetik, ikincisi ise genetik faktörler veya travma gibi dış faktörlerin neden olduğu malformasyonları gidermektir.

Estetik açıdan bakıldığında, burun şeklinin büyüklük veya genişlik açısından yüzle orantısız göründüğü durumlarda rinoplasti önerilir. Bir başka durum da burnun hastaya rahatsızlık verecek kadar eğri veya asimetrik olmasıdır. Burun ucunun büyük, sarkık veya basık olduğu başka durumlar da olabilir. Bunlar, kişinin estetik “kusurları” mükemmelleştirmek istediği durumlardır, bu da güvensizlik yaratabilir veya taşıyıcı tarafından hoş karşılanmayabilir.

Rinoplastinin estetik sorunlar dışındaki sorunları çözmek için kullanımına gelince, sıklıkla burun septumu deviasyonu veya kolumella deviasyonu vakalarında uygulanmaktadır.

Rhinoplasty

Rinoplasti İçin İdeal Adaylar

Rhinoplasty
 • Burun yüze oranla çok büyük;
 • Burun ön tarafta çok büyük veya geniş;
 • Çarpık veya eğri burun;
 • Önceki kırıklar nedeniyle asimetrik burun;
 • Burun ucu kalın, geniş veya etli;
 • Sarkık veya belirgin burun ucu;
 • Düzleştirilmiş burun ucu;
 • Burun üzerinde hem kıkırdak hem de kemik tümsekleri olan burun;
 • Nazal septum deviasyonu;
 • Columella saptı ya da ilerledi;
 • Geri çekilmiş kolumella ve kısa üst dudak.

Prof Klinikte Rinoplasti Nasıl Yapılır?

Genel olarak rinoplasti için kullanılan iki teknik vardır: kapalı rinoplasti ve açık rinoplasti. Her iki durumda da işlem lokal anestezi altında gerçekleştirilir, bu nedenle hasta herhangi bir ağrıya maruz kalmaz.

İlk teknikle ilgili olarak, “Kapalı Rinoplasti”Burun açmaya gerek kalmadan mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağladığı için en az invaziv yöntemdir. Bu şekilde yara izi kalma ihtimali bile yoktur. Operasyon, kıkırdak ve kemik kısmını modelleyebilmek ve böylece şekillerini değiştirebilmek için burun deliklerinin içinde gerçekleştirilir.

Açık RinoplastiÖte yandan, daha önce bahsedilen teknik kullanılarak tedavi edilemeyen daha karmaşık bir durum ortaya çıktığında kullanılır. Bu durumda, burun ucu ile tabanı arasında yer alan bölgede bir kesi ile ilerlemek gerekir.

Rinoplasti Nasıl Yapılır ve Ne Kadar Sürer?

Rinoplasti ameliyatı genellikle bir gece konaklama ile gerçekleşir: “Amaç, kemik ve kıkırdak yapıları yeniden şekillendirmek ve orantılı bir şekle sahip ve yüz hatlarının geri kalanıyla uyumlu bir burun oluşturmaktır.

Estetik rinoplasti, burun deliklerinin içine yerleştirilen kesiler kullanılarak burnun şeklini ve boyutunu düzeltir”.

Ameliyat yaklaşık bir saat sürer ve genellikle genel anestezi altında gerçekleştirilir. Ancak bazı durumlarda, örneğin burun ucuyla sınırlı ameliyatlar için, gündüz hastanesinde yatış da mümkündür.

تجميل الأنف في تركيا

Rinoplasti Ameliyatı Nelerden Oluşur?

Burun estetiği ameliyatı için 15-16 yaş civarında kemik ve kıkırdak yapıların gelişiminin bitmesini beklemek tercih edilir, bir kadın için belirtilen ortalama yaş 15 iken bir erkek için 16’dır çünkü yapıların olgunlaşması 12 aylık bir gecikme ile gerçekleşir. Her durumda, belirtilen rinoplasti operasyonunu gerçekleştirmek için gereken başlangıç yaşı 18 yaş ve üzeridir.


İlk ziyaret sırasında cerrah burnun şeklini ve boyutunu değerlendirir ve burun ve paranazal sinüslerin tomografisini çekerek herhangi bir estetik ve fonksiyonel kusurun varlığını kontrol eder ve sonuç olarak burnun şekli, profili ve estetiği arasındaki dengeyi her zaman koruyarak modifikasyon olasılıklarını gösterir.


Burun estetiğinin nihai sonucunu tehlikeye atabilecek yüksek tansiyon, pıhtılaşma veya iyileşme sorunları gibi komplikasyonlar hariç olmak üzere hastanın sağlık durumunun değerlendirilmesi de önemlidir.

Rinoplasti Öncesi Bilinmesi Gerekenler

Ameliyattan önce, burun estetiğine hazırlanmak için ameliyat öncesi ve sonrası beslenme, ilaç, alkol ve sigara kullanımını içeren özel talimatlar verilir:

 • Ameliyata aç karnına girin.
 • Analjezikler, aspirin ve E vitamini gibi ilaçları almayın.
 • Sigara kullanımını azaltın çünkü sigara içmek komplikasyon riskini artırabilir ve iyileşmenin gecikmesine neden olabilir.

Rinoplasti operasyonu genel anestezi altında günübirlik cerrahi ile gerçekleştirilir, ancak bazı daha karmaşık vakalarda bir veya iki gece klinikte yatış gerekir. Bununla birlikte, mütevazı zorluktaki rinoplastiler sedasyon ile lokal anestezi altında gerçekleştirilebilir.

Yapılan kesiler burun boşluklarının içine yapıldığı için asla görünmez ve bu aynı zamanda burunda görünür iz kalmaması anlamına gelir.

Operasyon yaklaşık bir saat sürer, ağrısızdır ve burun köprüsüne iki flasterle sabitlenmiş bir flasterin uygulanmasıyla sona erer.

Ameliyat sonrası ilk iki haftadan sonra sonuç zaten iyidir, ancak kesin olması için ameliyattan sonra bir yıl beklemeniz gerekir.

Rinoplasti tek başına veya septoplasti gibi estetik veya fonksiyonel cerrahi müdahalelerle birlikte yapılabileceği gibi blefaroplasti, yüz germe ve burun, çene ve elmacık kemiklerinin düzeltilmesi yoluyla yüzü tamamen yeniden şekillendiren bir dizi ameliyatı (rinoplasti, mentoplasti ve malarplasti) ifade eden rinoplasti ile birlikte de yapılabilir.

Prof Klinikte Rinoplasti Sonuçları

Öncesi ve sonrası galerimizi inceleyerek rinoplasti olanaklarını gözünüzde canlandırın. Olağanüstü dönüşümlere tanık olun ve kendi burun geliştirme yolculuğunuzun potansiyelini hayal edin.

Ameliyat Sonrası Rinoplasti

Rinoplasti, kanama veya enfeksiyon gibi komplikasyonların nadir görüldüğü en karmaşık kozmetik cerrahi operasyonlardan biridir, ancak operasyon uzman kliniklerde uzman bir cerrah tarafından yapılmazsa gerçekleşebilir.

Ameliyatı takip eden 48 saat boyunca başınız yukarıda olacak şekilde tamamen istirahat etmelisiniz. İyi bir dolaşım sağlamak için birden fazla yastıkla uyumak ve çok sıcak veya çiğnenmesi zor yiyeceklerden kaçınmak önerilir.

Üçüncü günden itibaren, efordan, sauna ve hamamlardan, güneşe maruz kalmaktan, çok sıcak yiyecek ve içeceklerin alımından kaçınarak ve en az bir ay boyunca gözlük kullanımını sınırlayarak normal günlük aktivitelere yeniden başlamak mümkündür.

İlk birkaç gün içinde, göz çevresinde buz uygulamasıyla sınırlandırılabilen şişlik ve morarma da görülebilir, ancak çok nadiren bez gerektiren kanamalar olabilir.

Ameliyattan 7 gün sonra cerrah, başlangıçta şiş ve ödemli olabilen burundaki alçıyı çıkarır, ancak günler geçtikçe şişlik ve hematomlar tamamen emilecek ve ameliyattan önce kararlaştırılan uyumlu şekli giderek daha fazla alacaktır.

Burun ucundaki şişlik, ameliyat sonrası birkaç hafta boyunca devam edebilecek tek rahatsızlık olacaktır.

Sportif faaliyetlere devam etmek için en az bir ay beklemeniz gerekir, böylece burnun kemikleşme süreci travmaya maruz kalmadan gerekli sürede ilerleyebilir.

Rinoplastinin Riskleri ve Komplikasyonları

Her ameliyatta olduğu gibi rinoplastide de riskler ve olası komplikasyonlar vardır. Bu durum kanama, enfeksiyon veya iltihaplanmayı içerebilir.

Ameliyattan sonra birçok kişinin burnu aşırı hassas veya duyarsızdır. Çoğu durumda, değişen hassasiyet birkaç ay sonra tekrar normalleşir.

Daha az yaygın (ancak göz ardı edilemeyecek) komplikasyonlar arasında morarma, burun hissinde kalıcı değişiklik, asimetri ve solunum tıkanıklığı yer alır.

İşlemden sonra şiddetli ağrılarınız olursa doğrudan bizimle iletişime geçmeniz akıllıca olacaktır. Çoğu durumda, işlemden sonra iyileşme dönemi boyunca gece gündüz bir uzmana ulaşabileceğiniz bir telefon numarası alacaksınız.

SSS

What are the risks and possible complications of a rhinoplasty?

The risk of a complication after a rhinoplasty is very small (around 0.5%). Nevertheless, you should be aware of possible complications, because despite precautions they cannot always be prevented.

Is it normal for my upper lip to move less after my rhinoplasty?

This problem does not occur often. You may especially notice it while laughing. It is the result of a temporary weakening of the muscles that lift the upper lip, or the result of swelling in the area between the nose and the upper lip. During the healing process, the swelling will decrease, and the muscles will slowly recover.

Do steroid injections help against swelling and scarring after a rhinoplasty?

In particular, people with thicker skin who have undergone a nose reduction sometimes complain of a suboptimal cosmetic result because the refinement of the nose bridge and tip has not been fully achieved. A good example of this is the “soft tissue Polly beak”. Before considering reoperation, it is sometimes worth asking for advice about steroid injections. These injections work on the subcutaneous scar and connective tissue. These injections can be effective for at least 2 years after your rhinoplasty. This sometimes requires multiple treatments. Be well-informed and possibly avoid reoperation.

Is a rhinoplasty painful?

This is different for everyone, but on average a rhinoplasty is not a very painful operation. In the first days after surgery, it is advisable to take pain relief (1000mg paracetamol 4 times a day, supplemented with 250mg naproxen 3 times a day if not enough). If you still experience a lot of pain despite proper use of these painkillers, you should contact us immediately.

After how many days will my splint be removed?

we usually remove the splint around day 10 after surgery.

After how many days are the tampons removed from my nose?

Nasal tampons can generally be removed around days 3-5 after surgery. Until then, breathe through your mouth.

Can I go into the sun after my rhinoplasty?

In the first months after your rhinoplasty, do not go into the sun extensively, but seek shade, apply sunscreen, and wear a hat or cap.

Can I exercise after my rhinoplasty?

In any case, do not exercise until nasal tampons, splints, and stitches have been removed. our advice is not to exercise for the first six weeks after the operation, and to certainly avoid contact sports for the first year.

İstanbul'da En İyi Burun Estetiğini Almak İçin Ücretsiz Danışma Alın

Burnunuzun estetik yönlerini düzeltmek veya malformasyonlar veya travma nedeniyle oluşan sorunları çözmek için rinoplasti yaptırmakla ilgileniyorsanız, İstanbul'daki kliniğimizde ücretsiz bir konsültasyon rezervasyonu yaptırabilirsiniz. Burun estetiği, belirtildiği gibi, yüzün yapısıyla ilgili olduğu için hassas bir operasyondur. Yetkin profesyonellere güvenmek yapabileceğiniz en akıllıca seçimdir.